Privacy Policy

Privacy Policy BuzzBoost

Welkom bij BuzzBoost, een innovatief influencer marketing platform dat de kloof overbrugt tussen influencers en bedrijven. Het biedt een efficiënte en gestroomlijnde manier voor influencers om samen te werken met merken en voor bedrijven om hun producten en diensten te promoten via de meest geschikte influencers. Wij nemen jouw privacy serieus en houden bij het verwerken van jouw persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving in acht. In deze privacyverklaring lees je meer over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.


Contactgegevens

Als je vragen hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan of een van je rechten wil uitoefenen, kan je contact opnemen met ons via info@buzzboost.app.

Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Contact via de website, per e-mail of telefonisch

Als je contact met ons opneemt via onze website, per e-mail of telefonisch, verzamelen we jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te kunnen nemen en bewaren deze tot maximaal 2 jaar nadat we voor het laatst contact met je hebben gehad.  

Reacties op onze social media kanalen

Als je reageert op een bericht op een van onze social media kanalen, verwerken wij jouw gebruikersnaam, profielfoto en eventuele gegevens die je zelf in je reacties verstrekt. Deze reacties blijven staan totdat je ze zelf verwijdert.

Foto- en videoshoots

Wij organiseren regelmatig foto- en videoshoots. Wij kunnen de resultaten van deze foto- en videoshoots gebruiken voor promotiedoeleinden op onze website en/of social media kanalen. Door mee te doen aan zo’n foto- en/of videoshoot geef je hier toestemming voor.

Juridische claims

Als er juridische claims ontstaan, kunnen wij persoonsgegevens verwerken om voor onze rechten op te komen. Wij hebben in dit geval een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens voor dit doel te verwerken. Wij hopen uiteraard dat dit soort situaties zich niet zullen voordoen.

Gebruik van de BuzzBoost-app

Als je een account aanmaakt in onze app, verwerken wij persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in de privacy policy in onze app.

Verwerking van persoonsgegevens door derde partijen

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen als dit nodig is om onze dienstverlening aan te kunnen bieden en onze overeenkomst met jou te kunnen nakomen. Deze derde partijen worden aangemerkt als verwerkers en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden.

Wij maken gebruik van verwerkers voor de volgende diensten:

 • Hosting van de website en e-mailverkeer
 • IT-partij voor het hosten en onderhouden van de app
 • CRM-systemen
 • Boekhouder voor onze financiële administratie
 • Facturatiesysteem om facturen te verzenden

Klik HIER voor een volledig overzicht van de verwerkers waar wij gebruik van maken.

Wij maken enkel gebruik van derde partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Zij verwerken jouw gegevens enkel in opdracht van ons en gebruiken deze verder niet voor andere doeleinden.

Wij proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van verwerkers die gevestigd zijn en gegevens verwerken binnen de EER. Soms komt het voor dat wij gebruik maken van diensten buiten de EER. Dit doen wij alleen als de betreffende bedrijven zijn gevestigd in landen die door de Europese Commissie als adequaat zijn aangemerkt of als de veiligheid van de persoonsgegevens op andere wijze is gewaarborgd.

Cookies

We gebruiken cookies om je te helpen efficiënt op onze website te navigeren en bepaalde functies uit te voeren.

Noodzakelijke (functionele) cookies worden in uw browser opgeslagen omdat ze essentieel zijn voor het inschakelen van de basisfuncties van de site. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.

We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren hoe u deze website gebruikt, uw voorkeuren op te slaan en de inhoud en advertenties te bieden die voor u relevant zijn. Deze cookies worden alleen met uw voorafgaande toestemming in uw browser opgeslagen. Het gaat om cookies van de volgende derden:

 • Google Analytics: Google Analytics verzamelt gegevens met betrekking tot het gebruikte apparaat en de browser, het IP-adres en de activiteiten op de site of in de app om statistieken te meten en te rapporteren over interacties van gebruikers met de websites en/of apps die gebruikmaken van Google Analytics. Wij gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren.
 • Hotjar: Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.). Dit stelt ons in staat onze dienstverlening op te bouwen en te onderhouden aan de hand van gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens je sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt voor weergave onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Kijk voor meer informatie op de support site van Hotjar.
 • Retargeting: We plaatsen cookies voor retargeting doeleinden.

U kunt ervoor kiezen om sommige of al deze cookies van derden in of uit te schakelen, maar het uitschakelen van sommige ervan kan uw browse-ervaring beïnvloeden.


Beveiliging van gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen maatregelen tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking. Computers, laptops, telefoons, harde schijven en andere apparaten waarop gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met wachtwoorden. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken wij geen gebruik van openbare WiFi-netwerken. Wij zorgen ervoor dat we altijd werken met de laatste versie van besturingssystemen, software en plugins en nieuwe beveiligingsupdates altijd zo spoedig mogelijk installeren. De website is beveiligd met een uitgebreid SSL-certificaat of een vergelijkbare technologie.  

 

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van jou verwerken, heb je een aantal rechten die je kunt uitoefenen. Het gaat om:

 • Het recht op inzage in de gegevens die we van jou hebben;
 • Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;
 • Het recht om gegevens te laten verwijderen;
 • Het recht op bezwaar wanneer je het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;
 • Het recht om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.

Als je een van deze rechten wil uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via info@buzzboost.app. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand reageren op je verzoek. Als je verzoek buitensporig of zeer complex is hebben wij langer de tijd om aan je verzoek te voldoen. Als dit het geval is, zullen we je hiervan binnen een maand op de hoogte stellen.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk hiervoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Als je via een link op de website van een derde terecht komt, raden wij je aan om de privacyverklaring van deze website te lezen.

 

Google API's

Het gebruik en de overdracht van informatie die BuzzBoost van Google API's ontvangt naar een andere app, zal voldoen aan het Gebruikersgegevensbeleid van Google API-services, inclusief de vereisten voor Beperkt Gebruik.

 

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website en de diensten zoals wij die op dit moment aanbieden. Mochten er wijzigingen optreden die ook betrekking hebben op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan zal deze privacyverklaring ook gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website en/of in de BuzzBoost app. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor jou of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks communiceren.

 

Volg ons
Buzzboost Group B.V. (KvK: 93338589) © 2024 All rights reserved.
cross